Jak probíhá spolupráce?

1

Iniciační workshop

Moderovanou formou s vámi projdeme témata potřebná pro navnímání problematiky.

2

Designový workshop

Odprezentujeme ideový návrh, který společně prodiskutujeme a najdeme ideální cestu v pokračování v projektu.

3

Prezentace návrhu

Představíme zpracované výstupy vybraného řešení pro připomínkování.

4

Prezentace finálních výstupů

Odevzdáme vám dohodnuté výstupy pro další rozpracování a případné pokračování ve spolupráci.

5

Práce s výstupy, aktivace do praxe

Se zadefinovanými základními výstupy se můžeme pustit do aktivace dle reálných potřeb.

Tvoříme kreativní týmy přesně dle potřeb klienta.

Značka
Budujeme značky, které fungují
Strategie
Vytváříme nové strategie
Komunikace
Účinně komunikujeme
Eventy
Realizujeme výjimečné akce

Doma jsme v Plzni, ale rádi za vámi přijedeme kamkoliv.

Dejte nám vědět o svém projektu.