Město Dobřany

Realizace 2021—2022

Strategie a koncept: Tomáš Raboch, Jáchym Klimko
Vizuální identita: Anna Eštoková, Tereza Fialová

Město
Dobřany, jedno z nejstarších historických sídel Plzeňského kraje se rozkládá na pravém břehu řeky Radbuzy jen několik kilometrů od krajské metropole. Město poskytuje domov více než 6 000 obyvatel, kterým zajišťuje veškeré služby s důrazem na budování příjemného, udržitelného a moderního místa pro život a atraktivního místa pro návštěvníky. Ve veřejném prostoru vidíme důraz na urbanismus, kvalitní materiály a orientaci na člověka. Je logické, že stejný důraz je kladen i na vizuální identitu a komunikaci města.

Situace

Logo města bylo vytvořeno v roce 2015 a pracuje se symbolikou kostela svatého Víta, jehož půdorys propisuje do logotypu. Samotné logo však nestačilo odbavit požadavky na komunikaci současnosti v online i offline prostoru a zcela chyběla vizuální identita, rozšiřující možnosti konzistentní komunikace.

Naše práce

Celé realizaci předcházela důkladná analýza potřeb a pochopení stávající komunikace města. Šlo především o vnímání využívaných kanálů a nástrojů, a to jak při komunikaci směrem k obyvatelům a podnikatelům, tak i k turistům. Z této analýzy vzešlo detailní a velmi přesné zadání, které finálně znamenalo ušetření času i nákladů na celou realizaci. Samotná práce zahrnovala facelift značky města a vytvoření subbrandů pro městské části respektive organizace spravované městem. Byl přesně definován vztah znaku města a loga, stejně jako všechny varianty loga pro různé potřebné velikosti a barevné mutace. V rámci značky byla navržena také tonalita, městský claim (slogan) a obsahová linka „Podobřansku“.

Aktuální stav

Dobřany mají konzistentní a vysoce funkční vizuální identitu řešící navigační systém města, prezentaci turistických cílů, branding města, označení majetku, vozového parku a nemovitostí ve správě města nebo propagační předměty města nebo i vzhled digitálních kanálů či městských novin. Celý systém vizuální komunikace města byl definován v manuálech pro značku a vizuální identitu jež následně schválila rada města Dobřany. Aktuálně jsou realizovány postupně jednotlivé konkrétní výstupy.

Výstupy

Doma jsme v Plzni, ale rádi za vámi přijedeme kamkoliv.

Dejte nám vědět o svém projektu.