nukumi

Realizace 2021—2022

Strategie a koncept: Tomáš Raboch, Jáchym Klimko
Značka a vizuální identita: Anna Eštoková, Tereza Fialová
Copywriting: Petra Hefnerová

Situace
Firma nukumi s.r.o. se přetvořila z již existující firmy M-tech topení, s.r.o., která úspěšně podniká jako lídr v oboru vytápění a klimatizačních a ventilačních systémů v Pardubickém kraji. Nově vzniklá firma hledala novou identitu a podobu komunikace. Cílem bylo vystupovat jako samostatná společnost bez silné návaznosti na původní firmu M-tech s.r.o. Cílem zakázky bylo nalézt unikátní, výjimečný a vzhledem k prostředí a obchodním aktivitám hlavně funkční název a následně vyvinout kompletní vizuální a komunikační identitu a strategii.

Mapování

Zahájení práce předcházela důkladná analýza situace ve které se firma nachází z hlediska obchodu, produktu, marketingových aktivit a potřeb. Velmi důkladně bylo mapováné konkurenční prostředí. Vše završil workshop se zástupci firmy, kde získané jsme informace ověřovali a definovali jsme faktické zadání pro naší práci.

Naše práce

V rámci spolupráce byl vybrán nový název nukumi, který navazuje na původní orinetaci na výrobky značky Mitsubishi. Původ slova nukumi je v japonštině a znamená hřejivé teplo. Vnímáme to jako odkaz na historii firmy, nabízení přesných aspolehlivých řešení v oblasti chlazení, vytápění a větrání. Navržené logo a vizuální identita pak pracovala se symbolem spirály, která opět navazuje na řešenou technologii. Především se ale barevnou kombinací a spirálou podařilo vytvořit nepřehlédnutelný, čistý a funkční brand pro oblast velkých developerských projektů. Vše se postupně zavádí do praxe.

Doma jsme v Plzni, ale rádi za vámi přijedeme kamkoliv.

Dejte nám vědět o svém projektu.