So Concrete

Realizace 2022—2023

Strategie a koncept: Tomáš Raboch, Jáchym Klimko
Značka a vizuální identita: Anna Eštoková, Tereza Fialová, Petr Rožánek
Produkce: Anežka Kabilková
Sociální sítě: Vojtěch Rýdl
Zadavatel: So Concrete a.s. / www.so-concrete.com

Digitální beton
Inovativní technologická společnost So Concrete byla založena Sergem Borensteinem a Federicem Díazem se záměrem plně využít předností 3DCP pro jeho konstrukční i estetické možnosti, maximální efektivitu produkce a s tím spojenou ekologickou i ekonomickou šetrnost ve stavebnictví a architektuře.

Stavebnictví 4.0

Technologie So Concrete staví na topologické optimalizaci konstrukcí, robotické fabrikaci a kvalitách ultra-vysokohodnotného betonu UHPC a UHPFRC. Komplexní podporu klientům v oblasti digitálního betonu zajišťuje multidisciplinární tým tvořený architekty, inženýry, odborníky z oblasti projekce a statiky staveb, technologie materiálů, designéry, programátory a experty robotiky, s podporou partnerství předních institucí a dalších profesionálů v oboru.

Technologické a výrobní centrum v pražských Holešovicích poskytuje na více jak 1 000 m2 zázemí pro realizaci veškerého sortimentu sériových produktů i individuálních projektů. Aktuálně disponuje třemi robotickými pracovišti pro aditivní výrobu, která umožňují tisk jednotlivých objektů do velikosti až 3 × 8 m. Veškeré služby dodáváme na lokální i mezinárodní úrovni. Společnost So Concrete je partnerem pro novou éru stavitelství, s vysokými nároky na efektivní optimalizaci výroby, digitalizaci procesů a naplňování požadavků udržitelnosti.

Naše práce

V téměř rok trvající spolupráci zajišťuje Headz-up veškeré marketingové, kreativní a produkční služby. A to jak zapojením vlastních kapacit, tak využíváním dalších profesionálů, například v oborech tvorby video obsahu, vizualizací nebo fotografie. V první fázi spolupráce bylo nutné dopracovat chybějící manuál na používání značky, definovat positioning firmy, cílové skupiny a cestu ke komunikaci konkrétních služeb a možností spolupráce. V rámci spolupráce byla definována základní podoba prezentace a to jak v digitální tak online podobě, podařilo se nastartovat funkční a stabilní komunikaci na sociálních sítích a to včetně placených kampaní. V rámci oslovení specifické cílové skupiny byla realizována řada partnerství v rámci eventů, kde byla cílová skupina účastna, včetně demonstrace technologie. Také byla firma poprvé prezentována na stavebním veletrhu.

Aktuální stav

Firma má aktuálně funkční pravidelnou komunikaci, PR aktivity zahrnující tuzemsko i zahraničí, konzistentní obsahovou a vizuální komunikaci a nastavenu strategii pro další rozvoj v obsahu a prezentaci firmy.

Doma jsme v Plzni, ale rádi za vámi přijedeme kamkoliv.

Dejte nám vědět o svém projektu.